Sequur

Trillingsmeting

trillingsmetingen trillingsmeting woning gebouw

Trillingsmetingen Trillingsmetingen bij woningen en gebouwen

Trillingen kunnen aanzienlijk schade veroorzaken aan zowel de structuur van gebouwen als de leefbaarheid van bewoners. Daarom is het van groot belang om tijdig trillingsmetingen uit te voeren bij bouw- en verbouwingsprojecten. Bij Sequurbouw hebben we uitgebreide expertise in het nauwkeurig meten van trillingen om schade en ongemak te minimaliseren.

Trillingen bij verbouwingen en renovaties

Bij verbouwingen en renovaties kunnen trillingen even problematisch zijn als bij nieuwbouw. Sloopwerkzaamheden, funderingsherstel of het aanleggen van ondergrondse leidingen veroorzaken vaak aanzienlijke trillingen. Deze trillingen kunnen niet alleen schade veroorzaken aan omliggende gebouwen, maar ook de leefbaarheid van bewoners beïnvloeden door geluidsoverlast en trillingen in het huis.

Een nauwkeurige trillingsmeting voorafgaand aan en tijdens de verbouwing is daarom essentieel. Een trillingsmeter kan de intensiteit van trillingen continu monitoren en deze informatie geeft aannemers de mogelijkheid om hun werkmethoden aan te passen. Een nulmeting biedt een referentiepunt voor eventuele schadeclaims, terwijl continue metingen tijdens de verbouwing de voortgang en veiligheid waarborgen.

Praktijkvoorbeeld: trillingsmetingen bij een grootschalige renovatie

Bij een grootschalige renovatie van een historisch pand in Amsterdam heeft Sequurbouw nauw samengewerkt met zowel de projectontwikkelaar als de bewoners. De historische waarde van het pand vereiste een zorgvuldige aanpak. Daarom werden trillingsmetingen ingezet om schade aan zowel het pand als aan omliggende gebouwen te voorkomen. Onze trillingsmeters registreerden continu de trillingen tijdens de sloop- en funderingswerkzaamheden. Dit gaf het team de nodige data om direct in te grijpen en verdere schade te voorkomen.

Trillingen bij heiwerk en hun impact

Heiwerk is een standaardprocedure bij veel bouwprojecten, vooral wanneer stevige funderingen nodig zijn. Echter, heiwerk gaat bijna altijd gepaard met aanzienlijke trillingen. Deze trillingen kunnen zich door de ondergrond verspreiden naar nabijgelegen woningen en gebouwen, waardoor scheuren in muren ontstaan, funderingen kunnen verzakken en leidingen kunnen beschadigen.

Om dit risico te beperken, zijn trillingsmetingen absoluut noodzakelijk. Hierbij wordt een trillingsmeter gebruikt die de trillingsintensiteit nauwkeurig registreert. Dit helpt om de impact op nabijgelegen gebouwen te evalueren en te controleren of de trillingen binnen de wettelijke normen blijven. Richtlijnen zoals DIN 4150 en de SBR-richtlijn stellen grenzen aan de toegestane trillingsniveaus. Een nauwkeurige trillingsmeting met professionele trillingsmeters is daarom noodzakelijk om aan deze normen te voldoen.

Het monitoren van trillingen begint al voor het heiwerk daadwerkelijk start. Een nulmeting geeft inzicht in de huidige staat van de omliggende gebouwen, zodat eventuele schade die later optreedt objectief kan worden beoordeeld. Tijdens het heiwerk worden continu trillingsmetingen verricht om te zorgen dat de trillingsniveaus onder de limieten blijven en aannemers bij kunnen sturen waar nodig.

Praktijkvoorbeeld: trillingsmetingen bij heiwerk in de praktijk

Bij een groot bouwproject in de Randstad, hebben we bij Sequurbouw nauw samengewerkt met zowel de aannemer als de omliggende huiseigenaren. Voorafgaand aan het heiwerk zijn nulmetingen uitgevoerd, waarbij de staat van elk nabijgelegen gebouw is vastgelegd. Tijdens het heiwerk is een netwerk van trillingsmeters opgezet om de impact van de werkzaamheden op elk gebouw te monitoren. Dit gaf de aannemer real-time feedback om onmiddellijk te kunnen reageren wanneer trillingsniveaus verhoogd waren.

De rol van bouwexperts, aannemers en woningeigenaren

Bij trillingsmetingen is samenwerking tussen bouwexperts, aannemers en woningeigenaren essentieel. Voor bouwexperts en aannemers zijn trillingsmetingen een belangrijk instrument om risico's tijdens het bouwproces te minimaliseren. Het plannen van een nulmeting en het opzetten van een netwerk van trillingsmeters moeten deel uitmaken van elke bouwstrategie.

Voor woningeigenaren is het belangrijk om alert te zijn op trillingen bij nabijgelegen bouwprojecten. Een nulmeting voorafgaand aan de start van de bouw biedt een objectief referentiepunt bij eventuele schade. Verder is het belangrijk om in nauw contact te staan met de aannemer en bouwexperts om de impact van trillingen op hun woning te minimaliseren.

Open communicatie tussen alle partijen is essentieel om effectief met trillingen om te gaan. Trillingsmetingen bieden objectieve data, maar zonder een goed afgestemde communicatie en een helder actieplan kunnen risico’s blijven bestaan.

Hoe Sequurbouw kan helpen

Bij Sequurbouw.nl hebben we jarenlange ervaring met trillingsmetingen bij bouw- en verbouwingsprojecten. Onze trillingsmeters zijn van hoge kwaliteit en geven nauwkeurige metingen die voldoen aan de wettelijke normen en richtlijnen. We helpen aannemers en bouwexperts bij het opstellen van een nulmeting en monitoren continu tijdens het bouwproces om tijdig in te kunnen grijpen. Onze expertise zorgt ervoor dat zowel bouwprojecten als omliggende gebouwen veilig blijven.

Met trillingsmetingen van Sequurbouw zorg je voor een soepele voortgang van je bouwproject zonder de veiligheid en leefbaarheid van omliggende gebouwen in gevaar te brengen.

Neem contact op

terug naar onze diensten