Sequur

Trillingsmeting

diensten Sequur Bouw en Expertise

TrillingsmetingenTrillingsmeting

Verkeer, sloop- en heiwerkzaamheden en het aanbrengen van damwanden kunnen trillingen veroorzaken. Om te kunnen constateren of deze trillingen schade kunnen veroorzaken is het verstandig om trillingsmetingen uit te voeren. Door tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uit te voeren kan tijdig ingegrepen worden en de kans op schade en/of hinder beperkt worden. Onze metingen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die opgesteld zijn door de SBR (Stichting Bouw Research).

Graag adviseren wij u over het uitvoeren van trillingsmetingen.

Neem contact op

terug naar onze diensten